Zákon na ochranu osobních údaju GDPR

  1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Eva Průšová, IČO 67418937
  2. Kontaktní údaje správce  , Braniborská 568, Milovice nad Labem, telefon:  603142042,  email:  evy.mail @seznam.cz
  3. Správcem zpracovávané údaje jméno a příjmení, telefonický kontakt a emailová adresa

        Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl.6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl.6 odst.písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních newsletterů) podle čl.6 odst.1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

        Účelem zpracování osobních údajů je

vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednavce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit

        Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 5 let) – osobní audit provádí správce po 5 letech nebo po dobu, než je souhlas odvolán. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje další osobě ani do dalších zemí v EU nebo mimo EU ani jiné organizaci.        

      Vaše práva  

právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v Základním ustanovení těchto    podmínek

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.n o ochraně osobních údajů GDPR